• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  گلد کست سیتی اف‌سی - Ipswich Knights ۱۰:۳۰
  • 1.14
  • 8.5
  • 11
  Annerley FC - Oxley United ۱۰:۳۰
  • 1.62
  • 4.55
  • 4.2
  ECU Joondalup - Mandurah City ۱۰:۳۰
  • 1.54
  • 5.5
  • 3.95
  ایرونی کیریات آتا - هاپوئل آسی گیلبوا ۱۰:۳۰
  • 1.62
  • 3.6
  • 4.65
  بیتار کفار سابا شلومی - هاپوئل آزور ۱۰:۳۰
  • 2.15
  • 3
  • 3.2
  آیرونی‌ کیریات‌ گات - ام‌اس شیکن هارمیزراخ ۱۰:۳۰
  • 2.1
  • 2.85
  • 3.4
  ام‌اس بنی جفا ارتدکسیم - هاپوئل هود هاشارون ۱۰:۳۰
  • 3.15
  • 2.95
  • 2.2
  بیتار کفار سابا شلومی - هاپوئل آزور ۱۰:۳۰
  • 2.15
  • 3
  • 3.1
  آیرونی‌ کیریات‌ گات - ام‌اس شیکن هارمیزراخ ۱۰:۳۰
  • 2.1
  • 3.1
  • 3.15
  ام‌اس بنی جفا ارتدکسیم - هاپوئل هود هاشارون ۱۰:۳۰
  • 3.25
  • 3.3
  • 2
 • پیش بینی های من
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.